دوشنبه 5 اسفند ماه 1398 ساعت 12:15

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با گل ریحان

 • داوود نوشی صوفیانی (10 رای)
    
  7.63٪
 • میثم تهی دست (1 رای)
    
  0.76٪
 • علیرضا آرتا (13 رای)
    
  9.92٪
 • امیر طاهر (9 رای)
    
  6.87٪
 • مجتبی مقتدایی (3 رای)
    
  2.29٪
 • امین جهان کهن (18 رای)
    
  13.74٪
 • مهران امیری (1 رای)
    
  0.76٪
 • ابوذر صفرزاده (20 رای)
    
  15.27٪
 • حسین شنانی (24 رای)
    
  18.32٪
 • مهدی عسگری (4 رای)
    
  3.05٪
 • بهرام رشیدفرخی (18 رای)
    
  13.74٪
 • رضا صدری (4 رای)
    
  3.05٪
 • پوریا غلامی (3 رای)
    
  2.29٪
 • ارشیا عباسی (3 رای)
    
  2.29٪
تعداد کل آراء : 131
تاریخ اولین رای : 1398/12/05 ساعت 12:23:43
تاریخ آخرین رای : 1398/12/10 ساعت 11:42:18