شنبه 10 اسفند ماه 1398 ساعت 12:41

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با سپاسی

 • داوود نوشی صوفیانی (13 رای)
    
  14.61٪
 • میثم تهی دست (3 رای)
    
  3.37٪
 • علیرضا آرتا (19 رای)
    
  21.35٪
 • مهرداد قنبری (13 رای)
    
  14.61٪
 • مجتبی مقتدایی (3 رای)
    
  3.37٪
 • مهران امیری (2 رای)
    
  2.25٪
 • امین جهان کهن (6 رای)
    
  6.74٪
 • مهدی عسگری (3 رای)
    
  3.37٪
 • حسین شنانی (4 رای)
    
  4.49٪
 • ابوذر صفرزاده (2 رای)
    
  2.25٪
 • شروین بزرگ (8 رای)
    
  8.99٪
 • یاسر فیضی (4 رای)
    
  4.49٪
 • بهرام رشیدفرخی (4 رای)
    
  4.49٪
 • پوریا غلامی (5 رای)
    
  5.62٪
تعداد کل آراء : 89
تاریخ اولین رای : 1398/12/10 ساعت 12:50:42
تاریخ آخرین رای : 1398/12/14 ساعت 12:50:14