یکشنبه 8 تیر ماه 1399 ساعت 11:13

نظر شما در رابطه با بازی تیم های مس کرمان و مس رفسنجان

 • برد مس کرمان (46 رای)
    
  59.74٪
 • تساوی (21 رای)
    
  27.27٪
 • برد مس رفسنجان (10 رای)
    
  12.99٪
تعداد کل آراء : 77
تاریخ اولین رای : 1399/04/08 ساعت 11:36:32
تاریخ آخرین رای : 1399/04/12 ساعت 20:11:28