چهارشنبه 18 تیر ماه 1399 ساعت 11:56

نظر شما در رابطه با بازی مس و نود

 • پیروزی مس (56 رای)
    
  56.57٪
 • تساوی (36 رای)
    
  36.36٪
 • پیروزی نود (7 رای)
    
  7.07٪
تعداد کل آراء : 99
تاریخ اولین رای : 1399/04/18 ساعت 12:45:14
تاریخ آخرین رای : 1399/04/23 ساعت 10:43:27