نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم مس کرمان در لیگ دسته اول کشور (فصل 1396-1397)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1دوشنبه 16 مرداد 96 س 18:00باغشمالشهرداری تبریز0 - 1مس کرمان3
2دوشنبه 23 مرداد 96 س 18:00شهید باهنر کرمانمس کرمان2 - 2خونه به خونه بابل1
3یکشنبه 5 شهریور 96 س 17:30آپادانا تهرانراه آهن تهران0 - 3مس کرمان3
4شنبه 11 شهریور 96 س 18:00شهید باهنر کرمانمس کرمان3 - 1گل‌گهر سیرجان3
5دوشنبه 27 شهریور 96 س 17:00تختی انزلیملوان انزلی3 - 2مس کرمان0
6یکشنبه 2 مهر 96 س 16:15شهید باهنر کرمانمس کرمان - برق جدید شیراز0
جمع کل امتیازات : 10