نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم ماشین سازی تبریز در لیگ دسته اول کشور (فصل 1396-1397)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1دوشنبه 16 مرداد 96 س 20:30شهید بهنام محمدی مسجد سلیماننفت مسجد سلیمان3 - 0ماشین سازی تبریز0
2دوشنبه 23 مرداد 96 س 18:00باغشمال تبریزماشین سازی تبریز3 - 0فجر سپاسی3
3یکشنبه 5 شهریور 96 س 19:00اختصاصی گل گهر سیرجانگل‌گهر سیرجان2 - 1ماشین سازی تبریز0
4شنبه 11 شهریور 96 س 17:30باغشمال تبریزماشین سازی تبریز1 - 1ایرانجوان بوشهر1
5دوشنبه 27 شهریور 96 س 17:00آپادانا تهرانراه آهن تهران0 - 0ماشین سازی تبریز1
6یکشنبه 2 مهر 96 س 16:00باغشمال تبریزماشین سازی تبریز - آلمینیوم اراک0
جمع کل امتیازات : 5