نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم آلمینیوم اراک در لیگ دسته اول کشور (فصل 1396-1397)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1دوشنبه 16 مرداد 96 س 17:30امام خمینی اراکآلمینیوم اراک0 - 0صبا قم1
2دوشنبه 23 مرداد 96 س 18:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان2 - 2آلمینیوم اراک1
3یکشنبه 5 شهریور 96 س 17:30امام خمینی اراکآلمینیوم اراک0 - 2نساجی مازندران0
4شنبه 11 شهریور 96 س 17:30تختی تهرانبادران تهران3 - 1آلمینیوم اراک0
5دوشنبه 27 شهریور 96 س 17:00امام خمینی اراکآلمینیوم اراک1 - 1نفت مسجد سلیمان1
6یکشنبه 2 مهر 96 س 16:00باغشمال تبریزماشین سازی تبریز - آلمینیوم اراک0
جمع کل امتیازات : 3