نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم فجر سپاسی در لیگ دسته اول کشور در فصل 98-97 (فصل 1397-1398)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1شنبه 20 مرداد 97 س 19:30انقلاب کرجاکسین البرز1 - 0فجر سپاسی0
2شنبه 27 مرداد 97 س 19:00حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 0آلمینیوم اراک1
3شنبه 3 شهریور 97 س 19:00هفت تیر مازندرانخونه به خونه بابل0 - 0فجر سپاسی1
4جمعه 16 شهریور 97 س 18:40حافظیه شیرازفجر سپاسی2 - 1شاهین بوشهر3
5یکشنبه 1 مهر 97 س 16:00خرمشهرکارون اروند خرمشهر1 - 0فجر سپاسی0
6یکشنبه 8 مهر 97 س 16:00حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 1قَشقایی شیراز0
7سه‌شنبه 24 مهر 97 س 15:15حافظیه شیرازفجر سپاسی - نود ارومیه0
8دوشنبه 30 مهر 97 س 15:15تختی انزلیملوان انزلی - فجر سپاسی0
9یکشنبه 6 آبان 97 س 15:00حافظیه شیرازفجر سپاسی - مس رفسنجان0
جمع کل امتیازات : 5