نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم فجر سپاسی در لیگ دسته اول کشور در فصل 98-97 (فصل 1397-1398)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1شنبه 20 مرداد 97 س 19:30انقلاب کرجاکسین البرز1 - 0فجر سپاسی0
2شنبه 27 مرداد 97 س 19:00حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 0آلمینیوم اراک1
3شنبه 3 شهریور 97 س 19:00هفت تیر مازندرانخونه به خونه بابل0 - 0فجر سپاسی1
4جمعه 16 شهریور 97 س 18:40حافظیه شیرازفجر سپاسی2 - 1شاهین بوشهر3
5یکشنبه 1 مهر 97 س 16:00خرمشهرکارون اروند خرمشهر1 - 0فجر سپاسی0
6یکشنبه 8 مهر 97 س 16:00حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 1قَشقایی شیراز0
7سه‌شنبه 24 مهر 97 س 15:15حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 0نود ارومیه1
8دوشنبه 30 مهر 97 س 15:15تختی انزلیملوان انزلی0 - 0فجر سپاسی1
9یکشنبه 6 آبان 97 س 15:00حافظیه شیرازفجر سپاسی1 - 1مس رفسنجان1
10یکشنبه 20 آبان 97 س 14:30حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 0شهرداری تبریز1
11شنبه 26 آبان 97 س 14:30کارگران تهرانبادران تهران0 - 1فجر سپاسی3
12یکشنبه 4 آذر 97 س 14:15حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 2سرخپوشان پاکدشت0
13یکشنبه 11 آذر 97 س 14:15اختصاصی گل گهر سیرجانگل‌گهر سیرجان1 - 1فجر سپاسی1
14یکشنبه 18 آذر 97 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان2 - 1فجر سپاسی0
15شنبه 24 آذر 97 س 14:00حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 0شهرداری ماهشهر1
16پنج‌شنبه 20 دی 97 س 14:00حافظیه شیرازفجر سپاسی - اکسین البرز0
جمع کل امتیازات : 14