نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم نوجوانان گل گهر در گروه 5 لیگ برتر نوجوانان فصل 98-99 (فصل 1398-1399)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 31 شهریور 98 س 15:00اختصاصی شهدای مسنوجوانان مس کرمان0 - 0نوجوانان گل گهر1
2شنبه 6 مهر 98 س 15:00سیرجاننوجوانان گل گهر1 - 1نوجوانان فولاد یزد1
3جمعه 19 مهر 98 س 14:30زاهداننوجوانان دهخدا زاهدان1 - 0نوجوانان گل گهر0
4پنج‌شنبه 25 مهر 98 س 14:15سیرجاننوجوانان گل گهر1 - 2نوجوانان آوای میناب0
5پنج‌شنبه 9 آبان 98 س 14:45تختی هرمزگاننوجوانان البدر بندرکنگ0 - 0نوجوانان گل گهر1
6جمعه 17 آبان 98 س 14:15سیرجاننوجوانان گل گهر0 - 0نوجوانان بهمن شیراز1
7جمعه 24 آبان 98 س 14:15سیرجاننوجوانان گل گهر3 - 2نوجوانان مس کرمان3
8پنج‌شنبه 30 آبان 98 س 14:00یزدنوجوانان فولاد یزد0 - 0نوجوانان گل گهر1
9پنج‌شنبه 14 آذر 98 س 13:45سیرجاننوجوانان گل گهر3 - 2نوجوانان دهخدا زاهدان3
10پنج‌شنبه 21 آذر 98 س 14:00مینابنوجوانان آوای میناب1 - 2نوجوانان گل گهر3
11چهارشنبه 27 آذر 98 س 14:00سیرجاننوجوانان گل گهر2 - 0نوجوانان البدر بندرکنگ3
12سه‌شنبه 3 دی 98 س 14:00شیرازنوجوانان بهمن شیراز0 - 2نوجوانان گل گهر3
جمع کل امتیازات : 20