نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم نوجوانان گل گهر در گروه 5 لیگ برتر نوجوانان فصل 98-99 (فصل 1398-1399)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 31 شهریور 98 س 15:00اختصاصی شهدای مسنوجوانان مس کرمان0 - 0نوجوانان گل گهر1
2شنبه 6 مهر 98 س 15:00سیرجاننوجوانان گل گهر1 - 1نوجوانان فولاد یزد1
3جمعه 19 مهر 98 س 14:30زاهداننوجوانان دهخدا زاهدان1 - 0نوجوانان گل گهر0
4پنج‌شنبه 25 مهر 98 س 14:15سیرجاننوجوانان گل گهر - نوجوانان آوای میناب0
جمع کل امتیازات : 2