نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم نوجوانان آوای میناب در گروه 5 لیگ برتر نوجوانان فصل 98-99 (فصل 1398-1399)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 31 شهریور 98 س 16:00تختی هرمزگاننوجوانان البدر بندرکنگ2 - 4نوجوانان آوای میناب3
2شنبه 6 مهر 98 س 15:00مینابنوجوانان آوای میناب0 - 0نوجوانان بهمن شیراز1
3جمعه 12 مهر 98 س 14:45اختصاصی شهدای مسنوجوانان مس کرمان2 - 1نوجوانان آوای میناب0
4جمعه 19 مهر 98 س 14:30مینابنوجوانان آوای میناب2 - 1نوجوانان فولاد یزد3
5پنج‌شنبه 25 مهر 98 س 14:15سیرجاننوجوانان گل گهر1 - 2نوجوانان آوای میناب3
6پنج‌شنبه 9 آبان 98 س 14:45مینابنوجوانان آوای میناب1 - 1نوجوانان دهخدا زاهدان1
7جمعه 24 آبان 98 س 14:15مینابنوجوانان آوای میناب1 - 2نوجوانان البدر بندرکنگ0
8پنج‌شنبه 30 آبان 98 س 14:00شیرازنوجوانان بهمن شیراز2 - 1نوجوانان آوای میناب0
9پنج‌شنبه 7 آذر 98 س 14:00مینابنوجوانان آوای میناب0 - 0نوجوانان مس کرمان1
10پنج‌شنبه 14 آذر 98 س 13:45یزدنوجوانان فولاد یزد0 - 1نوجوانان آوای میناب3
11پنج‌شنبه 21 آذر 98 س 14:00مینابنوجوانان آوای میناب1 - 2نوجوانان گل گهر0
12چهارشنبه 27 آذر 98 س 14:00زاهداننوجوانان دهخدا زاهدان0 - 1نوجوانان آوای میناب3
جمع کل امتیازات : 18