نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم نوجوانان آوای میناب در گروه 5 لیگ برتر نوجوانان فصل 98-99 (فصل 1398-1399)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 31 شهریور 98 س 16:00تختی هرمزگاننوجوانان البدر بندرکنگ2 - 4نوجوانان آوای میناب3
2شنبه 6 مهر 98 س 15:00مینابنوجوانان آوای میناب0 - 0نوجوانان بهمن شیراز1
3جمعه 12 مهر 98 س 14:45اختصاصی شهدای مسنوجوانان مس کرمان2 - 1نوجوانان آوای میناب0
4جمعه 19 مهر 98 س 14:30مینابنوجوانان آوای میناب2 - 1نوجوانان فولاد یزد3
5پنج‌شنبه 25 مهر 98 س 14:15سیرجاننوجوانان گل گهر - نوجوانان آوای میناب0
جمع کل امتیازات : 7