نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم نوجوانان دهخدا زاهدان در گروه 5 لیگ برتر نوجوانان فصل 98-99 (فصل 1398-1399)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 31 شهریور 98 س 16:00شیرازنوجوانان بهمن شیراز1 - 0نوجوانان دهخدا زاهدان0
2شنبه 6 مهر 98 س 15:00زاهداننوجوانان دهخدا زاهدان0 - 2نوجوانان مس کرمان0
3جمعه 12 مهر 98 س 14:45یزدنوجوانان فولاد یزد2 - 2نوجوانان دهخدا زاهدان1
4جمعه 19 مهر 98 س 14:30زاهداننوجوانان دهخدا زاهدان1 - 0نوجوانان گل گهر3
جمع کل امتیازات : 4