نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم نوجوانان دهخدا زاهدان در گروه 5 لیگ برتر نوجوانان فصل 98-99 (فصل 1398-1399)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 31 شهریور 98 س 16:00شیرازنوجوانان بهمن شیراز1 - 0نوجوانان دهخدا زاهدان0
2شنبه 6 مهر 98 س 15:00زاهداننوجوانان دهخدا زاهدان0 - 2نوجوانان مس کرمان0
3جمعه 12 مهر 98 س 14:45یزدنوجوانان فولاد یزد2 - 2نوجوانان دهخدا زاهدان1
4جمعه 19 مهر 98 س 14:30زاهداننوجوانان دهخدا زاهدان1 - 0نوجوانان گل گهر3
5پنج‌شنبه 9 آبان 98 س 14:45مینابنوجوانان آوای میناب1 - 1نوجوانان دهخدا زاهدان1
6جمعه 17 آبان 98 س 14:15زاهداننوجوانان دهخدا زاهدان2 - 4نوجوانان البدر بندرکنگ0
7جمعه 24 آبان 98 س 14:15زاهداننوجوانان دهخدا زاهدان1 - 0نوجوانان بهمن شیراز3
8پنج‌شنبه 30 آبان 98 س 14:00اختصاصی شهدای مسنوجوانان مس کرمان2 - 0نوجوانان دهخدا زاهدان0
9پنج‌شنبه 7 آذر 98 س 14:00زاهداننوجوانان دهخدا زاهدان0 - 0نوجوانان فولاد یزد1
10پنج‌شنبه 14 آذر 98 س 13:45سیرجاننوجوانان گل گهر3 - 2نوجوانان دهخدا زاهدان0
11چهارشنبه 27 آذر 98 س 14:00زاهداننوجوانان دهخدا زاهدان0 - 1نوجوانان آوای میناب0
12سه‌شنبه 3 دی 98 س 14:00تختی هرمزگاننوجوانان البدر بندرکنگ2 - 0نوجوانان دهخدا زاهدان0
جمع کل امتیازات : 9