نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم نوجوانان مس کرمان در گروه 5 لیگ برتر نوجوانان فصل 98-99 (فصل 1398-1399)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 31 شهریور 98 س 15:00اختصاصی شهدای مسنوجوانان مس کرمان0 - 0نوجوانان گل گهر1
2شنبه 6 مهر 98 س 15:00زاهداننوجوانان دهخدا زاهدان0 - 2نوجوانان مس کرمان3
3جمعه 12 مهر 98 س 14:45اختصاصی شهدای مسنوجوانان مس کرمان2 - 1نوجوانان آوای میناب3
4جمعه 19 مهر 98 س 14:30تختی هرمزگاننوجوانان البدر بندرکنگ3 - 1نوجوانان مس کرمان0
5پنج‌شنبه 25 مهر 98 س 14:15اختصاصی شهدای مسنوجوانان مس کرمان - نوجوانان بهمن شیراز0
جمع کل امتیازات : 7