نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم نوجوانان البدر بندرکنگ در گروه 5 لیگ برتر نوجوانان فصل 98-99 (فصل 1398-1399)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 31 شهریور 98 س 16:00تختی هرمزگاننوجوانان البدر بندرکنگ2 - 4نوجوانان آوای میناب0
2جمعه 12 مهر 98 س 14:45شیرازنوجوانان بهمن شیراز3 - 0نوجوانان البدر بندرکنگ0
3جمعه 19 مهر 98 س 14:30تختی هرمزگاننوجوانان البدر بندرکنگ3 - 1نوجوانان مس کرمان3
4پنج‌شنبه 25 مهر 98 س 14:15یزدنوجوانان فولاد یزد0 - 0نوجوانان البدر بندرکنگ1
5پنج‌شنبه 9 آبان 98 س 14:45تختی هرمزگاننوجوانان البدر بندرکنگ0 - 0نوجوانان گل گهر1
6جمعه 17 آبان 98 س 14:15زاهداننوجوانان دهخدا زاهدان2 - 4نوجوانان البدر بندرکنگ3
7جمعه 24 آبان 98 س 14:15مینابنوجوانان آوای میناب1 - 2نوجوانان البدر بندرکنگ3
8پنج‌شنبه 7 آذر 98 س 14:00تختی هرمزگاننوجوانان البدر بندرکنگ2 - 0نوجوانان بهمن شیراز3
9پنج‌شنبه 14 آذر 98 س 13:45اختصاصی شهدای مسنوجوانان مس کرمان3 - 1نوجوانان البدر بندرکنگ0
10پنج‌شنبه 21 آذر 98 س 14:00تختی هرمزگاننوجوانان البدر بندرکنگ2 - 0نوجوانان فولاد یزد3
11چهارشنبه 27 آذر 98 س 14:00سیرجاننوجوانان گل گهر2 - 0نوجوانان البدر بندرکنگ0
12سه‌شنبه 3 دی 98 س 14:00تختی هرمزگاننوجوانان البدر بندرکنگ2 - 0نوجوانان دهخدا زاهدان3
جمع کل امتیازات : 20