نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم نوجوانان البدر بندرکنگ در گروه 5 لیگ برتر نوجوانان فصل 98-99 (فصل 1398-1399)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 31 شهریور 98 س 16:00تختی هرمزگاننوجوانان البدر بندرکنگ2 - 4نوجوانان آوای میناب0
2جمعه 12 مهر 98 س 14:45شیرازنوجوانان بهمن شیراز3 - 0نوجوانان البدر بندرکنگ0
3جمعه 19 مهر 98 س 14:30تختی هرمزگاننوجوانان البدر بندرکنگ3 - 1نوجوانان مس کرمان3
4پنج‌شنبه 25 مهر 98 س 14:15یزدنوجوانان فولاد یزد - نوجوانان البدر بندرکنگ0
جمع کل امتیازات : 3