نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم استقلال خوزستان در لیگ دسته اول فصل 1399-1400 (فصل 1399-1400)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 2 آذر 99 س 14:30خوزستاناستقلال خوزستان1 - 0بادران تهران3
2یکشنبه 9 آذر 99 س 14:45ساوهخوشه طلایی ساوه1 - 2استقلال خوزستان3
3شنبه 15 آذر 99 س 14:15خوزستاناستقلال خوزستان0 - 0چوکا تالش1
4پنج‌شنبه 20 آذر 99 س 14:00ملاثانیاستقلال ملاثانی1 - 4استقلال خوزستان3
5چهارشنبه 26 آذر 99 س 14:00خوزستاناستقلال خوزستان1 - 0آرمان گهر سیرجان3
6سه‌شنبه 2 دی 99 س 14:00تختی انزلیملوان انزلی1 - 0استقلال خوزستان0
7دوشنبه 8 دی 99 س 14:00خوزستاناستقلال خوزستان2 - 3رایکا بابل0
8دوشنبه 15 دی 99 س 14:00شهدای جمپارس جنوبی جم0 - 1استقلال خوزستان3
9دوشنبه 22 دی 99 س 14:00خوزستاناستقلال خوزستان0 - 0قَشقایی شیراز1
10دوشنبه 29 دی 99 س 14:00تختی خرم آبادخیبر خرم آباد0 - 0استقلال خوزستان1
11دوشنبه 6 بهمن 99 س 14:00تهرانهوادار تهران1 - 0استقلال خوزستان0
12دوشنبه 13 بهمن 99 س 14:30خوزستاناستقلال خوزستان0 - 0شاهین بوشهر1
13یکشنبه 19 بهمن 99 س 14:00حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 0استقلال خوزستان1
14شنبه 25 بهمن 99 س 14:00خوزستاناستقلال خوزستان3 - 0گل ریحان البرز3
15شنبه 2 اسفند 99 س 14:30آستاراشهرداری آستارا1 - 0استقلال خوزستان0
16سه‌شنبه 12 اسفند 99 س 14:45خوزستاناستقلال خوزستان3 - 1نود ارومیه3
17یکشنبه 17 اسفند 99 س 14:45شهید باهنر کرمانمس کرمان0 - 1استقلال خوزستان3
18چهارشنبه 27 اسفند 99 س 15:00غدیر تهرانبادران تهران0 - 0استقلال خوزستان1
19چهارشنبه 18 فروردین 00 س 17:00خوزستاناستقلال خوزستان0 - 0خوشه طلایی ساوه1
20سه‌شنبه 24 فروردین 00 س 16:45تالشچوکا تالش1 - 3استقلال خوزستان3
21دوشنبه 30 فروردین 00 س 20:00خوزستاناستقلال خوزستان3 - 1استقلال ملاثانی3
22دوشنبه 6 اردیبهشت 00 س 20:45سیرجانآرمان گهر سیرجان2 - 0استقلال خوزستان0
23شنبه 18 اردیبهشت 00 س 19:50خوزستاناستقلال خوزستان0 - 0ملوان انزلی1
24جمعه 24 اردیبهشت 00 س 19:40بابلرایکا بابل - استقلال خوزستان0
25چهارشنبه 29 اردیبهشت 00 س 20:00خوزستاناستقلال خوزستان - پارس جنوبی جم0
جمع کل امتیازات : 38