نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم آرمان گهر سیرجان در لیگ دسته اول فصل 1399-1400 (فصل 1399-1400)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 2 آذر 99 س 14:30سیرجانآرمان گهر سیرجان1 - 2پارس جنوبی جم0
2یکشنبه 9 آذر 99 س 14:45شیرازقَشقایی شیراز0 - 1آرمان گهر سیرجان3
3شنبه 15 آذر 99 س 14:15سیرجانآرمان گهر سیرجان0 - 0بادران تهران1
4پنج‌شنبه 20 آذر 99 س 14:00تختی انزلیملوان انزلی1 - 1آرمان گهر سیرجان1
5چهارشنبه 26 آذر 99 س 14:00خوزستاناستقلال خوزستان1 - 0آرمان گهر سیرجان0
6سه‌شنبه 2 دی 99 س 14:00سیرجانآرمان گهر سیرجان3 - 3رایکا بابل1
7دوشنبه 8 دی 99 س 14:00تختی خرم آبادخیبر خرم آباد2 - 1آرمان گهر سیرجان0
8دوشنبه 15 دی 99 س 14:00سیرجانآرمان گهر سیرجان2 - 1هوادار تهران3
9دوشنبه 22 دی 99 س 14:00آستاراشهرداری آستارا0 - 0آرمان گهر سیرجان1
10دوشنبه 29 دی 99 س 14:00سیرجانآرمان گهر سیرجان2 - 1شاهین بوشهر3
11دوشنبه 6 بهمن 99 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 0آرمان گهر سیرجان0
12دوشنبه 13 بهمن 99 س 14:00سیرجانآرمان گهر سیرجان3 - 1گل ریحان البرز3
13یکشنبه 19 بهمن 99 س 14:00ارومیهنود ارومیه1 - 0آرمان گهر سیرجان0
14شنبه 25 بهمن 99 س 14:00سیرجانآرمان گهر سیرجان1 - 2فجر سپاسی0
15شنبه 2 اسفند 99 س 14:30ساوهخوشه طلایی ساوه3 - 0آرمان گهر سیرجان0
16سه‌شنبه 12 اسفند 99 س 14:45سیرجانآرمان گهر سیرجان2 - 2استقلال ملاثانی1
17یکشنبه 17 اسفند 99 س 14:45تالشچوکا تالش3 - 2آرمان گهر سیرجان0
18چهارشنبه 27 اسفند 99 س 15:00شهدای جمپارس جنوبی جم1 - 2آرمان گهر سیرجان3
19چهارشنبه 18 فروردین 00 س 17:00سیرجانآرمان گهر سیرجان1 - 1قَشقایی شیراز1
20سه‌شنبه 24 فروردین 00 س 16:45غدیر تهرانبادران تهران2 - 0آرمان گهر سیرجان0
21دوشنبه 30 فروردین 00 س 20:00سیرجانآرمان گهر سیرجان2 - 1ملوان انزلی3
22دوشنبه 6 اردیبهشت 00 س 20:45سیرجانآرمان گهر سیرجان2 - 0استقلال خوزستان3
23شنبه 18 اردیبهشت 00 س 19:50بابلرایکا بابل2 - 0آرمان گهر سیرجان0
24جمعه 24 اردیبهشت 00 س 19:40سیرجانآرمان گهر سیرجان - خیبر خرم آباد0
25چهارشنبه 29 اردیبهشت 00 س 20:00تهرانهوادار تهران - آرمان گهر سیرجان0
جمع کل امتیازات : 27