نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم پارس جنوبی جم در لیگ دسته اول فصل 1399-1400 (فصل 1399-1400)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 2 آذر 99 س 14:30سیرجانآرمان گهر سیرجان1 - 2پارس جنوبی جم3
2یکشنبه 9 آذر 99 س 14:45شهدای جمپارس جنوبی جم2 - 1رایکا بابل3
3شنبه 15 آذر 99 س 14:15البرزگل ریحان البرز0 - 1پارس جنوبی جم3
4پنج‌شنبه 20 آذر 99 س 14:00شهدای جمپارس جنوبی جم2 - 2خیبر خرم آباد1
5چهارشنبه 26 آذر 99 س 14:00حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 0پارس جنوبی جم1
6سه‌شنبه 2 دی 99 س 14:00شهدای جمپارس جنوبی جم2 - 0شاهین بوشهر3
7دوشنبه 8 دی 99 س 14:00تهرانهوادار تهران3 - 2پارس جنوبی جم0
8دوشنبه 15 دی 99 س 14:00شهدای جمپارس جنوبی جم0 - 1استقلال خوزستان0
9دوشنبه 22 دی 99 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان2 - 0پارس جنوبی جم0
10دوشنبه 29 دی 99 س 14:00شهدای جمپارس جنوبی جم3 - 1شهرداری آستارا3
11دوشنبه 6 بهمن 99 س 14:00ارومیهنود ارومیه1 - 0پارس جنوبی جم0
12دوشنبه 13 بهمن 99 س 14:00شهدای جمپارس جنوبی جم1 - 1استقلال ملاثانی1
13یکشنبه 19 بهمن 99 س 14:00غدیر تهرانبادران تهران1 - 0پارس جنوبی جم0
14شنبه 25 بهمن 99 س 14:00شهدای جمپارس جنوبی جم1 - 0خوشه طلایی ساوه3
15شنبه 2 اسفند 99 س 14:30تالشچوکا تالش1 - 1پارس جنوبی جم1
16سه‌شنبه 12 اسفند 99 س 14:45تختی انزلیملوان انزلی1 - 0پارس جنوبی جم0
17یکشنبه 17 اسفند 99 س 14:45شهدای جمپارس جنوبی جم2 - 1قَشقایی شیراز3
18چهارشنبه 27 اسفند 99 س 15:00شهدای جمپارس جنوبی جم1 - 2آرمان گهر سیرجان0
19چهارشنبه 18 فروردین 00 س 17:00بابلرایکا بابل1 - 0پارس جنوبی جم0
20سه‌شنبه 24 فروردین 00 س 16:45شهدای جمپارس جنوبی جم3 - 1گل ریحان البرز3
21دوشنبه 30 فروردین 00 س 20:00تختی خرم آبادخیبر خرم آباد3 - 1پارس جنوبی جم0
22شنبه 4 اردیبهشت 00 س 20:00شهدای جمپارس جنوبی جم2 - 1فجر سپاسی3
23شنبه 18 اردیبهشت 00 س 19:50بوشهرشاهین بوشهر1 - 1پارس جنوبی جم1
24جمعه 24 اردیبهشت 00 س 19:40شهدای جمپارس جنوبی جم - هوادار تهران0
25چهارشنبه 29 اردیبهشت 00 س 20:00خوزستاناستقلال خوزستان - پارس جنوبی جم0
جمع کل امتیازات : 32