حجت جهرمی

مسوولیت : سرپرست
تاریخ تولد : 1353/10/14
نام تیم : مس کرمان
حجت جهرمی

پیش بینی شما از بازی مس و قشقایی شیراز