نادر غبیشاوی

مسوولیت : مربی دروازه بان
تاریخ تولد : 1354/06/28
نام تیم : مس کرمان
نادر غبیشاوی

پیش بینی شما از بازی مس و قشقایی شیراز