احمد احمدی

مسوولیت : مربی بدنساز
تاریخ تولد : 1359/02/01
نام تیم : مس کرمان
احمد احمدی

امتیاز هواداران به بازیکنان مس در پایان نیم فصل اول