احمد احمدی

مسوولیت : مربی بدنساز
تاریخ تولد : 1359/02/01
نام تیم : مس کرمان
احمد احمدی

پیش بینی شما از بازی مس و قشقایی شیراز