فرزاد حسین خانی

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 8
تاریخ تولد : 1359/12/15
نام تیم : مس کرمان
فرزاد حسین خانی

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با خونه به خونه