وحید اسماعیل بیگی

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 35
تاریخ تولد : 1370/12/07
نام تیم : مس کرمان
وحید اسماعیل بیگی

پیش بینی شما از بازی مس و قشقایی شیراز