مهدی تیکدری

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 7
تاریخ تولد : 1375/04/22
نام تیم : مس کرمان
مهدی تیکدری

پیش بینی شما از بازی مس و قشقایی شیراز