امیر حسین امیرطاهری

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 40
تاریخ تولد : 1376/06/27
نام تیم : مس کرمان
امیر حسین امیرطاهری

پیش بینی شما از بازی مس و قشقایی شیراز