کیان عباسپور

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 14
تاریخ تولد : 1375/06/12
نام تیم : مس کرمان
کیان عباسپور

پیش بینی شما از بازی مس و قشقایی شیراز