حجت ده شیخ

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 24
تاریخ تولد : 1377/06/04
نام تیم : مس کرمان
حجت ده شیخ

پیش بینی شما از بازی مس و قشقایی شیراز