آقای عیسی ابراهیمی

مسوولیت : رئیس هیات مدیره
تاریخ تولد : 1335/01/01
آقای عیسی ابراهیمی

امتیاز هواداران مس به بازیکنان این تیم در فصل 97-98