پیام ملکیان

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 70
تاریخ تولد : 1372/10/23
نام تیم : مس کرمان
پیام ملکیان

به نظر شما بهترین سیو بیرانوند در دروازه مس کرمان در کدام بازی انجام گرفت؟! (می توانید برای مشاهده فیلم سیوهای بیرانوند به کانال تلگرامی باشگاه مراجعه نمائید)