مهدی نامجو

مسوولیت : مربی
تاریخ تولد : 1359/01/10
نام تیم : مس کرمان
مهدی نامجو

امتیاز هواداران باشگاه مس به یازده بازیکن این فصل با بیشترین دقایق بازی