محمد خدمتی

مسوولیت : مربی دروازه بانان
تاریخ تولد : 1348/02/09
نام تیم : مس کرمان
محمد خدمتی

بهترین تیم باشگاه مس در فصل 96-97