احسان آبیاری

مسوولیت : تدارکات
تاریخ تولد : 1370/01/15
نام تیم : مس کرمان
احسان آبیاری

بهترین تیم باشگاه مس در فصل 96-97