Sanat Mes Kerman F.C.

Saturday 20 Januray 2018
Telegram   RSS

رامتین سلیمان زاده

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 5
تاریخ تولد : 1368/08/17
نام تیم : مس کرمان
رامتین سلیمان زاده

امتیاز هواداران به بازیکنان مس در بازی با شهرداری تبریز