رامتین سلیمان زاده

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 5
تاریخ تولد : 1368/08/17
نام تیم : مس کرمان
رامتین سلیمان زاده

بهترین تیم باشگاه مس در فصل 96-97