امتیاز هواداران مس به بازیکنان این تیم در بازی با اکسین