چهارشنبه 14 اسفند ماه 1398 ساعت 12:53

پیش بینی شما از بازی بادران و مس کرمان

 • پیروزی بادران (2 رای)
    
  3.64٪
 • تساوی (7 رای)
    
  12.73٪
 • پیروزی مس (46 رای)
    
  83.64٪
تعداد کل آراء : 55
تاریخ اولین رای : 1398/12/14 ساعت 13:03:58
تاریخ آخرین رای : 1398/12/20 ساعت 20:04:39