نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم فراز بام دهدشت در دور نهایی لیگ برتر هندبال فصل 99-00 (فصل 1399-1400)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1چهارشنبه 15 بهمن 99 س 13:30کازرونهندبال نیروی زمینی کازرون34 - 24فراز بام دهدشت0
2جمعه 17 بهمن 99 س 12:30دهدشتفراز بام دهدشت31 - 26هندبال پاس قم2
3یکشنبه 19 بهمن 99 س 14:00تهرانهندبال پرسپولیس بهبهان29 - 35فراز بام دهدشت2
4سه‌شنبه 21 بهمن 99 س 19:15دهدشتفراز بام دهدشت23 - 21هندبال ذوب آهن2
5پنج‌شنبه 23 بهمن 99 س 16:00دهدشتفراز بام دهدشت26 - 28هندبال نیروی زمینی کازرون0
6شنبه 25 بهمن 99 س 18:30تهرانهندبال پاس قم23 - 37فراز بام دهدشت2
7دوشنبه 27 بهمن 99 س 13:30دهدشتفراز بام دهدشت30 - 27هندبال پرسپولیس بهبهان2
جمع کل امتیازات : 10