بایگانی مسابقات گزارش شده
جهت مشاهده‌ی مسابقاتی که طی امروز یا آینده‌ی نزدیک گزارش می‌شوند روی اینـــــــجا کلیک کنید. همچنین جهت مشاهده‌ی جزئیات هر مسابقه‌ی برگزارشده، با کلیک بر نمایه‌ی که در سمت چپ هر ردیف گذاشته شده است، محتوای مربوطه را مشاهده‌ نمائید. در قسمت راست هر ردیف نیز، در بین کروشه‌ها، لینک ثابت هر بازی قرار داده شده‌است. جهت مشاهده‌ی فهرست کامل مسابقات گزارش شده نیز بر روی اینـــــــجا کلیک کنید.

لیگ یک فصل 98-97 (1397-1398)
پنج‌شنبه 1397/10/20 ساعت 14:00
محل برگزاری : ورزشگاه ماهشهر
{+}شهرداری ماهشهر0 - 0مس کرمان
'85بهرام رشید فرخی

لیگ یک فصل 98-97 (1397-1398)
شنبه 1397/09/24 ساعت 14:00
محل برگزاری : کارگران تهران
{+}بادران تهران1 - 1مس کرمان

لیگ یک فصل 98-97 (1397-1398)
یکشنبه 1397/09/18 ساعت 14:00
محل برگزاری : شهید باهنر کرمان
{+}مس کرمان2 - 1فجر سپاسی

لیگ یک فصل 98-97 (1397-1398)
یکشنبه 1397/09/11 ساعت 14:15
محل برگزاری : باغشمال
{+}شهرداری تبریز2 - 2مس کرمان

لیگ یک فصل 98-97 (1397-1398)
شنبه 1397/08/26 ساعت 14:30
محل برگزاری : تختی انزلی
{+}ملوان انزلی1 - 1مس کرمان

لیگ یک فصل 98-97 (1397-1398)
یکشنبه 1397/08/20 ساعت 14:30
محل برگزاری : شهید باهنر کرمان
{+}مس کرمان1 - 3سرخپوشان پاکدشت

لیگ یک فصل 98-97 (1397-1398)
سه‌شنبه 1397/08/15 ساعت 14:45
محل برگزاری : شهدای مس رفسنجان
{+}مس رفسنجان0 - 1مس کرمان

لیگ یک فصل 98-97 (1397-1398)
دوشنبه 1397/07/30 ساعت 18:10
محل برگزاری : خرمشهر
{+}کارون اروند خرمشهر1 - 3مس کرمان

لیگ یک فصل 98-97 (1397-1398)
دوشنبه 1397/07/23 ساعت 15:15
محل برگزاری : شهید باهنر کرمان
{+}مس کرمان3 - 0خونه به خونه بابل

لیگ یک فصل 98-97 (1397-1398)
چهارشنبه 1397/07/18 ساعت 15:45
محل برگزاری : شیراز
{+}قَشقایی شیراز0 - 1مس کرمان

جهت مشاهده‌ی فهرست کامل مسابقات گزارش شده بر روی اینـــــــجا کلیک کنید.