نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
فیلتر ویژه :
گروه ب لیگ بسکتبال امیدهای کشور (فصل 1396-1397)
رتبهنام تیمبازی‌هابردمساویباختگل‌زدهگل‌خوردهتفاضل‌گلکسر
امتیاز
امتیاز
1بسکتبال نفت امیدیه330031121110006
2بسکتبال پتروشیمی بندر امام32012121991305
3بسکتبال مهروبان نوین ماهشهر3201216215105
4بسکتبال آدمیس میناب3102184192-804
5ملی حفاری اهواز3102199255-5604
6بسکتبال مس کرمان3003182232-5003