نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
فیلتر ویژه :
گروه 5 لیگ برتر نوجوانان فصل 98-99 (فصل 1398-1399)
رتبهنام تیمبازی‌هابردمساویباختگل‌زدهگل‌خوردهتفاضل‌گلکسر
امتیاز
امتیاز
1نوجوانان مس کرمان105321495018
2نوجوانان آوای میناب1043313112015
3نوجوانان البدر بندرکنگ942314140014
4نوجوانان گل گهر9252880011
5نوجوانان بهمن شیراز9324660011
6نوجوانان فولاد یزد916267-109
7نوجوانان دهخدا زاهدان10235915-609