امتیاز هواداران به بازیکنان مس در بازی با سرخپوشان