نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
انتخاب هفته :
هفته‌ی هفدهم گروه الف لیگ دسته دوم فصل 97-98 (فصل 1397-1398)
دوشنبه 1 بهمن ماه 97زمان بازی
تیم مس ب - داماش گیلان14:00
چوکا تالش - شهرداری بم14:00
شهرداری همدان - کاسپین قزوین14:00
اتحاد کامیاران - فولاد نوین اهواز14:00
سردار بوکان - ایرانجوان بوشهر14:00
استقلال اهواز - مقاومت تهران14:00