نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
انتخاب هفته :
هفته‌ی دوازدهم گروه 5 لیگ برتر نوجوانان فصل 98-99 (فصل 1398-1399)
پنج‌شنبه 21 آذر ماه 98زمان بازی
نوجوانان بهمن شیراز - نوجوانان مس کرمان14:00
نوجوانان آوای میناب - نوجوانان گل گهر14:00
نوجوانان البدر بندرکنگ - نوجوانان فولاد یزد14:00