نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
انتخاب هفته :
هفته‌ی هشتم دور نهایی لیگ برتر هندبال فصل 99-00 (فصل 1399-1400)
دوشنبه 20 بهمن ماه 99زمان بازی
هندبال پرسپولیس بهبهان - هندبال زغالسنگ طبس13:00
هندبال پاس قم - هندبال سپاهان اصفهان13:00
چهارشنبه 29 بهمن ماه 99زمان بازی
هندبال مس کرمان - هندبال نیروی زمینی کازرون15:00