نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
انتخاب هفته :
هفته‌ی چهارم گروه ب لیگ بسکتبال امیدهای کشور (فصل 1396-1397)
جمعه 3 آذر ماه 96زمان بازی
بسکتبال مهروبان نوین ماهشهر - بسکتبال نفت امیدیه16:00
بسکتبال مس کرمان - ملی حفاری اهواز16:00
بسکتبال آدمیس میناب - بسکتبال پتروشیمی بندر امام16:00