نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
انتخاب هفته :
هفته‌ی پنجم گروه 5 لیگ برتر نوجوانان فصل 98-99 (فصل 1398-1399)
پنج‌شنبه 25 مهر ماه 98زمان بازی
نوجوانان مس کرمان - نوجوانان بهمن شیراز14:15
نوجوانان گل گهر - نوجوانان آوای میناب14:15
نوجوانان فولاد یزد - نوجوانان البدر بندرکنگ14:15