عیسی پرتو

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 66
تاریخ تولد : 1364/02/31
نام تیم : مس کرمان
عیسی پرتو

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با خونه به خونه