میلاد باقری

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 44
تاریخ تولد : 1373/08/20
نام تیم : مس کرمان
میلاد باقری

پیش بینی شما از بازی مس و قشقایی شیراز