حمید رضا محمدرفیعی

جایگاه بازی در زمین : مهاجم
شماره‌ی پیراهن : 70
تاریخ تولد : 1375/12/18
نام تیم : مس کرمان
حمید رضا محمدرفیعی

پیش بینی شما از بازی مس و قشقایی شیراز