سجاد گزائیلی

جایگاه بازی در زمین : دروازه بان
شماره‌ی پیراهن : 12
تاریخ تولد : 1377/07/29
نام تیم : مس کرمان
سجاد گزائیلی

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با خونه به خونه