سجاد گرائیلی

جایگاه بازی در زمین : دروازه بان
شماره‌ی پیراهن : 12
تاریخ تولد : 1377/07/29
نام تیم : مس کرمان
سجاد گرائیلی

پیش بینی شما از بازی مس و قشقایی شیراز