محمد امین کاویانی

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 22
تاریخ تولد : 1369/09/04
نام تیم : مس کرمان
محمد امین کاویانی

امتیاز هواداران باشگاه مس به یازده بازیکن این فصل با بیشترین دقایق بازی