شنبه 24 فروردین ماه 1398 ساعت 11:38

نظر شما در رابطه با بازی مس و شهرداری تبریز؟!

 • برد مس (40 رای)
    
  71.43٪
 • تساوی (4 رای)
    
  7.14٪
 • برد شهرداری تبریز (12 رای)
    
  21.43٪
تعداد کل آراء : 56
تاریخ اولین رای : 1398/01/24 ساعت 11:53:19
تاریخ آخرین رای : 1398/01/28 ساعت 10:55:07