جواد یزدپور

مسوولیت : سرپرست
تاریخ تولد : 1344/04/28
نام تیم : مس کرمان
جواد یزدپور

امتیاز هواداران باشگاه مس به یازده بازیکن این فصل با بیشترین دقایق بازی