حسین ذوالغیاث

مسوولیت : مربی
تاریخ تولد : 1361/03/05
نام تیم : مس کرمان
حسین ذوالغیاث

امتیاز هواداران باشگاه مس به یازده بازیکن این فصل با بیشترین دقایق بازی