عباس محمدی

مسوولیت : مربی دروازه بان
تاریخ تولد : 1354/06/01
نام تیم : مس کرمان
عباس محمدی

امتیاز هواداران باشگاه مس به یازده بازیکن این فصل با بیشترین دقایق بازی