مهران امیری

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 10
تاریخ تولد : 1372/11/08
نام تیم : مس کرمان
مهران امیری

امتیاز هواداران باشگاه مس به یازده بازیکن این فصل با بیشترین دقایق بازی