ابولفضل اعلایی

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 3
تاریخ تولد : 1373/09/01
نام تیم : مس کرمان
ابولفضل اعلایی

امتیاز هواداران باشگاه مس به یازده بازیکن این فصل با بیشترین دقایق بازی