رضا نبی زاده

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 75
تاریخ تولد : 1371/06/03
نام تیم : مس کرمان
رضا نبی زاده

امتیاز هواداران باشگاه مس به یازده بازیکن این فصل با بیشترین دقایق بازی